استخر

استخر سرپوشیده شهر لایبید مجهز به سونا، جکوزی و بدن سازی می باشد.

فهرست