اماکن تفریحی شهر

در شهر لایبید اماکنی چون سالن ورزشی،استخر سرپوشیده ، پارک سنگ سفید وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را حدودی تامین می کند

ورزشی های رزمی در شهر لایبید
سالن چند منظوره شهر لایبید
فهرست