محصولات دام و طیور شهر

محصولات دام و طیور شهر به شرح زیر می باشند.

محصولات لبنی شهر لایبید شامل کشک ، ماست و….. می باشد. روغن،شیره انگور، کشمش گردو و بادام از دیگر محصولات این شهر می باشد.

ورود اطلاعات تولید کنندگان
  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
فهرست