واحد فنی شهرسازی

null
قاسم عبدالی
مسئول فنی و شهرسازی

– واحد شهرسازی
– واحد نقشه کشی
شرح وظایف:
 • نظارت وهماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی.
 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعمازری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی .
 • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار.
 • نظارت بر اجرای طرحها و پروژهای عمرانی و انجام امور امانی.
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی.
 • نظارت بر طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط.
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره رو ها و پیاده رو ها.
 • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژها و تعمیر و نگهداری از پروژهای عمرانی.
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری.
 • تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیاء و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز.
 • ساماندهی و زیباسازی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری ، هویت بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان.
 • اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.
 • نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.
 • تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و انجام امور دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.
 • جلوگیری از توسعه بی رویه شهر.
 • پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور شهردار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

18 + دوازده =

فهرست