شهردار لایبید

حمیدرضا جاوید پرور

اخبار تصویری
شاخص های مهم شهر لایبید
شهر سنگ های کریستال
0
جمعیت کل
تاسیس شهرداری: ۱۳۸۷
0
تعداد خانوار
شهرداری درجه ۲
0
تعداد شهدا و ایثارگران

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
فهرست